ASSİSTT KARİYERİM

EN ÖNEMLİ DEĞERİMİZ İNSANDIR...

AssisTT’in önem verdiği en büyük yatırım insandır. Bu sebeple AssisTT’in her gün büyüyen dinamik, proaktif, güvenli, istikrarlı, çalışkan kadrosuna katılmak sizin için bir fark oluşturacaktır.

Siz de bu ayrıcalığa sahip olun ve kariyerinizi AssisTT güvencesi ile şekillendirin…

KARİYERİNİZİ KENDİNİZ ŞEKİLLENDİRİN

AssisTT’te her çalışan kariyerini kendisi şekillendirir. Performans değerleme ve yetkinlik analizi sonuçları ile yöneticilerinin koçluğu sayesinde kariyerlerini çizer, planlar ve yönetirler.

PERFORMANS DEĞERLEME SİSTEMİ

Şirket hedefleri doğrultusunda rutin aralıklarla belirlenen performans kriterleri, somut değerlerle ifade edilebilir ve objektiftir. Verilen hedefler dönem içerisinde kontrol edilerek kişilerin performansları gözlemlenir ve dönem sonunda saptanmış hedefler ile karşılaştırılıp, performans düzeyleri belirlenir. Çalışanların performans ortalamaları da farklı pozisyonlara aday olma süreçlerini ve ücret hak edişlerini etkiler.

DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME MERKEZİ

Çalışanların birçok uygulama ile birçok açıdan değerlendirilmesini sağlayan bir yöntemdir. Kişilere kurumsal verimliliğe katkısı olan nitelikleri ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilme imkânı verir. Seçim, terfi ve gelişim amaçlı uygulanan bir süreçtir. Bu sayede çalışanların güçlü yönleri, gelişim alanları ve potansiyel yönleri belirlenmektedir. Değerlendirme neticesinde ihtiyaç duyulan konular için çalışanlar gelişim sürecine dahil edilir.

YETKİNLİK BAZLI KARİYER SÜRECİ

Yetkinlikler; seçme-yerleştirme süreçlerinde, şirket içi yatay ve dikey kariyer hareketlerinde uygun kişilerin belirlenmesinde önemli bir kazanımdır. Çalışanların kariyer haritaları da çıkarılırken görev aldıkları pozisyon profili ile yetkinliklerinin örtüşmesi sağlanmaktadır. Bu sayede kişi için yüksek performanslı ve verimli bir kariyer süreci çizilir.

KARİYER FIRSATLARI

Şirket içerisndeki açık pozisyonlar için öncelikli olarak iç kaynaklara başvurulur. Açık pozisyonlar ve aranan kriterler kurum içi portal aracılığıyla çalışanlara duyurulur. Kriterlere ve pozisyonun gerektirdiği deneyim ve beceriye sahip olan adaylar ilanlara başvurup, sürece dahil olma hakkına sahiptir. Mesleki beceri veya etkinliklerin yanı sıra şirket içi performans ortalaması da bu süreçte önemli bir ölçektir. Yükselme olanakları dikey ve yatay hareket şeklinde olabilir. Opersayon ve idari kadrolar arasında da kariyer geçişleri yapılabilme imkanları mevcuttur.